Några av de vanligaste frågorna man stöter på som bostadsköpare är – vad är pantbrev och lagfart? I artikeln nedan reder vi ut begreppen kring pantbrev och lagfart och förklarar hur stora kostnaderna är.

Pantbrev och lagfart

Det finns många saker att tänka på när man skall köpa en bostad. Samtidigt är det svårt att förstå alla begrepp kring bostadsköpet. Det är inte bara lån som ska ansökas om hos banken eller kontantinsatsen som ska betalas – utan det finns också ett par andra viktiga saker – såsom pantbrev och lagfart, som du måste ordna med innan du kan stå som ägare till den nya bostaden.

 

Pantbrev är ett dokument som bevisar att en inteckning (säkerhet) har tagits i en fastighet. Att utnyttja befintliga pantbrev i fastigheten kostar inget, men nya pantbrev kostar 2,00 % av pantbrevsbeloppet + en administrationsavgift på 375 kr. 

Lagfart är ett bevis på vem som är ägare av en fastighet. Man ansöker om lagfart hos Lantmäteriet och kostnaden för att ansöka om lagfart är 1,50 % av köpeskillingen + en expeditionsavgift på 825 kr. Lagfart skall ansökas senast tre månader efter förvärvet.

 

Vad är ett pantbrev?

Pantbrev är ett dokument som bevisar att en inteckning (säkerhet) har tagits i en fastighet. När du lånar pengar av banken för att köpa ett hus så vill banken ha en säkerhet för bolånet. Beviset för säkerheten är pantbrevet, som visar att en inteckning har gjorts i fastigheten och som finns registrerat hos Lantmäteriet.

Om du skulle hamna i en situation där du inte klarar att betala ränta på lånen, så innebär pantbrevet en säkerhet för banken som kan kräva att du säljer den pantsatta bostaden. 

Vad kostar ett pantbrev?

Vid köp av ett hus finns det vanligtvis redan pantbrev från tidigare ägare. Att utnyttja befintliga pantbrev i fastigheten kostar inget, men nya pantbrev kostar 2,00 % av pantbrevsbeloppet + en administrationsavgift på 375 kr till Lantmäteriet för deras handläggning av ärendet. 

Du bör därför undersöka hur stora pantbrev det finns på fastigheten. Ju större pantbrev som redan finns uttagna i fastigheten desto bättre är det för dig, då du slipper att betala för att ta ut nya pantbrev.

När betalas pantbrev och lagfart?

Avgiften för uttag av nya pantbrev brukar vanligtvis betalas i samband med att du eller banken ansöker om nytt pantbrev och nya lån tas ut. Dvs kostnaden uppkommer i samband med att du tillträder den nya fastigheten och lånet tas.

Lagfartsavgiften däremot kan dröja lite. Lagfarten skall sökas senast 3 månader från förvärvet. Vanligtvis kommer det ett inbetalningskort från Lantmäteriet med avgiften (den sk stämpelskatten) efter att man ansökt om och blivit beviljad lagfart.

Hur ansöker man om pantbrev?

En ansökan om en inteckning (dvs uttag av ett nytt pantbrev) görs hos Lantmäteriet. Vanligtvis hjälper banken till med uttag av nytt pantbrev och detta sker i samband med att nya lån tas upp. Ibland tar banken ut en avgift för detta, men det brukar ibland vara förhandlingsbart beroende på hur bra relation du har med din bank.

När man ansöker om ett nytt pantbrev så finns det lite olika regler att förhålla sig till. Om man är gift eller sambo, så måste även den andra parten godkänna inteckningen av fastigheten (om ni äger den tillsammans).

Följande information skall alltid finnas med i ansökan:

  1. Fastighetsägarens personnummer
  2. Fastighetsbeteckning
  3. Underskrift samt namnförtydligande på dig som ansöker
  4. Skriftligt medgivande från make/maka eller sambo

Vad är lagfart?

Lagfart är ett bevis på vem som är ägare av en fastighet. I en lagfart finns alla uppgifter om en fastighets ägarförhållanden. Informationen består bl a av uppgift om vem som äger fastigheten, hur stor andel respektive ägare har, hur det senaste förvärvet gått till (arv, gåva eller köp) och till vilket belopp (köpeskilling) det skedde.

När du köpt en fastighet eller tomträtt skall du ansöka om lagfart och registrera dig som ägare. Varje gång en fastighet byter ägare så registreras förvärvsuppgifterna i lagfarten och fastighetsregistret.

Vad kostar lagfart?

Kostnaden för att ansöka om lagfart är 1,50 % av köpeskillingen eller taxeringsvärdet (det värde som är högst) + en expeditionsavgift på 825 kr. 

Hur ansöker man om lagfart?

Man ansöker om lagfart hos Lantmäteriet. Lagfart skall ansökas senast tre månader efter förvärvet.

När du ansöker om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav ska du skicka med förvärvshandlingen i original tillsammans med ansökan. En sådan handling kan till exempel vara ett köpebrev, gåvobrev, arvskifte, testamente eller bodelningsavtal. Det enda undantaget är om du är ensam dödsbodelägare och ska söka lagfart med stöd av en bouppteckning. Då behöver du bara skicka in en vidimerad kopia av bouppteckningen tillsammans med ansökan. Bouppteckningen ska först vara registrerad hos Skatteverket.

Vanligtvis hjälper banken eller mäklaren till med att ansöka om lagfart i samband med tillträde av fastigheten.

Lantmäteriets uppgift

Lantmäteriets uppgift är bland annat att ansvara för det svenska pantbrev- och lagfartsregistret. Om man vill ansöka om ett nytt pantbrev eller om det gamla pantbrevet kommit bort, så hjälper Lantmäteriet till med att ordna ett nytt.

Pantbrev kan utfärdas både i pappersform och i digital form (s.k. datapantbrev). Det vanligaste är att man idag ansöker om datapantbrev.

Pantbrev och lagfart för bostadsrätt?

Vid köp av en bostadsrätt behöver du inte ansöka eller betala något för lagfartskostnad, då det formellt är bostadsrättsföreningen som äger lägenheten.

Likaså kan en bostadsrätt inte pantsättas eftersom den inte räknas som fast egendom, så du slipper även pantbrevskostnaden. Men som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten till din lägenhet, vilket fungerar som säkerhet för ditt lån hos banken.

Sammanfattning: Pantbrev och lagfart

  • Avgifter för pantbrev och lagfart betalas endast för köp av villa, radhus eller tomträtt. Vid köp av en bostadsrätt behöver du inte betala dessa avgifter.
  • Pantbrevet finns registrerat hos Lantmäteriet och visar att en inteckning har gjorts i fastigheten. Pantbrevet är bankens säkerhet för att låna ut pengar till dig för bostadsköpet. Att utnyttja befintliga pantbrev i fastigheten kostar inget, men nya pantbrev kostar 2,00 % av pantbrevsbeloppet + en administrationsavgift på 375 kr till Lantmäteriet.
  • Lagfart är ett bevis på vem som är ägare av en fastighet. När du köpt en fastighet eller tomträtt skall du senast 3 månader efter förvärvet ansöka om lagfart och registrera dig som ägare. Man ansöker om lagfart hos Lantmäteriet och kostnaden för att ansöka om lagfart är 1,50 % av köpeskillingen eller taxeringsvärdet (det värde som är högst) + en expeditionsavgift på 825 kr. 

 

Dela den här artikeln med dina vänner