Rutavdraget har ökat för varje år sedan det infördes 2007. De flesta hushåll har någon gång använt sig av rutavdrag vid hjälp med städning i hemmet, arbete i trädgården eller vid reparation av t.ex. tvättmaskin, kylskåp eller dator. Införandet av rot- och rutavdrag är i många avseende en stor samhällsekonomisk framgång – men vad gäller egentligen och vilka tjänster ingår i rutavdraget 2019?

”Vi kan konstatera att viljan att anlita svart arbetskraft minskat efter skatteavdraget”, säger Cajsa Toresten som ansvarar för kontroll av rot- och rutavdrag på Skatteverket.

Nedan ger vi information, tips och andra viktiga saker du behöver veta om reglerna för rutavdrag 2019:

Vad är rutavdrag?

Rutavdrag är ett avdrag, eller en s.k. skattesubvention, som ges till privatpersoner för olika typer arbeten som utförs i hemmet. RUT är en förkortning av orden Rengöring, Underhåll och Tvätt. I praktiken så innebär rutavdraget att du får 50 % i avdrag på arbetskostnaden för en tjänst som utförs i eller i nära anslutning av din bostad.

Rutavdraget höjdes den 1 juli 2019 och uppgår till högst 50 000 kr av de totalt 50 000 kr som kan göras per person och år i rot- och rutavdrag. Är ni två personer i hushållet kan man utnyttja dubbel avdragsrätt och få totalt 100 000 kr i rutavdrag per år och familj.

Från den 1 juli 2019 höjdes maxtaket i RUT från 25 000 kr till 50 000 kr per person och år för personer mellan 18 och 64 år. Det innebär att personer < 65 år kan få rutavdrag med högst 25 000 kr fram tom 30 juni 2019. De kan även få ytterligare 25 000 kr i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kr för hela 2019.

Personer > 65 år har precis som tidigare möjlighet till 50 000 kr i rutavdrag per år.

Oavsett ålder så uppgår precis som tidigare det totala rot- och rutavdraget till högst 50 000 kr per person och år.

Men det är viktigt att även tänka på: för att kunna utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs och det är endast arbetskostnaden som ger rätt till avdrag!

Vilka tjänster kan man få rutavdrag för?

Listan på vilka tjänster man kan få rutavdrag för har vuxit sedan RUT introducerades för första gången. Generellt gäller att du har rätt till rutavdrag om tjänsten utförs i eller i nära anslutning till din bostad.

Dessa tjänster har du rätt att få rutavdrag för 2019:

 • Flyttjänster. Du har rätt att få rutavdrag när du anlitar en flyttfirma vid byte av bostad. Du kan även göra avdrag för flyttstädning. Krav för rätt till avdrag innebär bl a att bohaget som flyttas ska tillhöra köparen av tjänsten. Inget avdrag får göras för flyttbil, drivmedel, flyttkartonger eller magasinshyra.
 • Städning. Rutavdrag ges för dammsugning, dammtorkning, diskning och fönsterputsning. Du har även rätt till avdrag för städning av altaner och städning i en stuga eller fritidsbostad som hyrs av dig under kortare eller längre tid. Inget avdrag ges för städning som är direkt föranledd av ett byggarbete eller grovstädning med mer avancerad utrustning.
 • Trädgårdsarbete. Rutavdrag ges för bl a gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning, klippning av häckar, beskärning och fällning av träd, stubbfräsning och skötsel av rabatter. Inget avdrag ges för asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, staket eller murar. Inte heller för bortforsling av trädgårdsavfall.
 • Barnpassning. Du har rätt att få rutavdrag för barnpassning, hämtning vid förskolan och hjälp med läxläsning. Krav för rätt till avdrag innebär bl a att barnet får högst gå i årskurs 7.
 • Data- och IT-tjänster. Rutavdrag ges bl a för reparation, installation och underhåll av datorer, skrivare, läsplattor, spelkonsoler, tv-apparater, smart phones och WiFi-utrustning. Arbetet ska gälla reparation, underhåll och installation av data- och IT-utrustning som är avsedd för datatrafik och kan kopplas upp mot internet. Det är viktigt att arbetet och reparationen sker i eller i nära anslutning till bostaden. Du kan även få avdrag för installation av fiber (den del av arbetet som sker inne i bostaden).
 • Kläd- och textilvård. Du har rätt att få rutavdrag vid tvätt och strykning av kläder, sängkläder, gardiner och hemtextilier. Men det går inte att får avdrag för kemtvätt eller skräddare.
 • Personlig hjälp och omsorg. Du kan få avdrag vid hjälp med personlig hygien samt på- och avklädning i hemmet och för hjälp vid promenader och enklare ärenden på t ex vårdcentral, bank eller i butik (i sällskap med köparen av tjänsten).
 • Reparation av vitvaror. Rutavdrag ges för reparation av maskiner och utrustning i kök och tvättutrymmen (t ex kylskåp, diskmaskin och tvättmaskin). Du har även rätt för avdrag vad gäller förebyggande underhåll samt felsökning. Men inget avdrag ges för reparation av hushållsapparater (t ex vattenkokare, dammsugare, strykjärn).
 • Snöskottning. Du har rätt att få avdrag vid snöskottning och sandning av gårdsplaner, uppfarter, trottoarer och hus- och garagetak.

För en fullständig lista på vilka tjänster som är inkluderade och vilka arbeten som ger rätt till rutavdrag, så rekommenderar vi att läsa mer på Skatteverkets sida om Villkor för att få rutavdrag

Krav för att ta del av rutavdrag 2019?

För rutavdrag 2019 gäller följande krav:
 • Du måste vara minst 18 år gammal.
 • Du skall vara bosatt och folkbokförd i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90% av din inkomst.
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter.
 • Du skall ha rutavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Vem får utföra RUT-uppdrag för mig ?

Det företag du anlitar måste vara registrerat för F-skatt (alternativt kan du anlita en person med A-skatt). Men du får inte rot- eller rutavdrag för arbete som du utför åt dig själv. En annan regel som är viktig att hålla koll på är att du får inte anlita en släkting som utför arbetet åt dig.

Du kan däremot få rotavdrag och rutavdrag om du har ett bolag som ska utföra rotarbete eller rutarbete i din bostad, förutsatt att du inte själv utför arbetet. Det innebär att du kan anlita ditt eget bolag för att utföra rutarbete i din egen bostad och få avdrag när en anställd, som inte är släkt med dig, utför arbetet.

Måste jag bo i bostaden för att kunna utnyttja rutavdraget?

Du behöver inte vara bostadsägare för att kunna utnyttja rutavdraget, men du måste bo helt eller delvis i bostaden där tjänsten utförs. Det innebär att du kan få rutavdrag i det fall att du hyr en bostad i andra hand. Om du har dubbel bosättning så räknas båda bostäderna som bostad. Du är även berättigad till rutavdrag om du betalar för arbete som utförs hos dina föräldrar.

Så ansöker du om rutavdrag 2019

Du som privatperson behöver inte ansöka om avdrag eller skattereduktion. Det är företagaren du anlitat som ansöker om rutavdrag år dig och som efter att du har betalt fakturan ansöker till Skatteverket att få tillbaka avdraget belopp på fakturan.

Exempel: Du vill anlita en städfirma för att städa din lägenhet. Städfirman tar 30 kronor per kvadratmeter plus en utkörningsavgift för flyttstäd. Din lägenhet är på 50 kvadratmeter. Du meddelar städfirman att du önskar avdrag för RUT.

När arbetet är utfört skickar företaget en faktura. Din faktura blir då på 30 kronor * 50 kvm för städning plus 250 kronor i utkörningsavgift. Alltså: (30 * 50) + 250 = 1 750 kr. Kostnaden för städarbetet är avdragsgillt, men inte utkörningsavgiften. Städfirman kommer att markera på fakturan vad de gör RUT-avdrag för. I det här fallet kommer det bli hälften av kostnaden för utförd städning, dvs 750 kronor. Din faktura slutar alltså på 1 750 – 750 = 1 000 kronor som du kommer att betala.

Vem ansvarar för ersättning från Skatteverket?

Det är företaget som du anlitat för tjänsten som skall göra avdrag för arbetskostnaden på din faktura. Som kund behöver du inte göra någonting – utan meddela först att du önskar använda rutavdraget och se sedan bara till att betala fakturan i tid som vanligt. Efter att du har betalat fakturan, så kan företaget du anlitat begära ersättning och utbetalning för rutavdraget från Skatteverket.

Kan jag få rutavdrag för arbeten utanför Sverige?

Ja, du får använda rutavdraget för hushållsnära tjänster vid din bostad utanför Sverige (inom EU/EES). Det företag som anlitas att utföra tjänsten måste vara en registrerad näringsidkare inom EU/EES. Men kom även ihåg att du måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90 % av din inkomst.

Kan jag låna pengar till att betala för tjänster vid rot- och rutavdrag?

Kostnaden för att anlita ett företag varierar beroende på vilken typ av tjänst det är som skall utföras. De flesta rutarbeten brukar vara mindre omfattande och uppgå till ett par tusen kronor per uppdrag. Vid rotarbeten brukar beloppen var desto högre, då det kan röra sig om stora renoveringsarbeten. Om du hamnar i en situation där du behöver låna pengar för att betala fakturan, så kan du ta ett privatlån för att lösa situationen.

Smarta tips för rutavdraget

Innan man anlitar ett företag med att få hjälp med någon tjänst i hemmet, så är det viktigt att man stämmer av ett par saker först.

Vi har listat våra bästa tips nedan, så att du skall få ut så mycket som möjligt av rutavdraget:

1. Undersök om utföraren har F-skatt. Se till att det företaget du anlitar för att utföra tjänsten är godkänd för F-skatt och har möjlighet att begära avdrag för RUT. (Det går även att anlita en privatperson med A-skattsedel).

2. Inga släktingar får anlitas. Du får inte rot- eller rutavdrag för arbete som du utför åt dig själv eller som en släkting utför åt dig. Så välj en uppdragstagare som du inte är släkt med.

3. Begär rutavdraget direkt. Begär från början att du vill använda ditt rutavdrag för tjänsten. Har du inte kommit överens om det från början kan det bli svårt att justera efteråt.

4. Förhandla om priset. Ta in offert från ett par leverantörer för att få en bra bild över kostnaden. Förhandla sedan om priset. Var medveten om att materialkostnader och resekostnader inte ingår i rutavdraget, så stäm av med utföraren om att avdraget enbart ska avse arbetskostnaden.

5. Beräkna maxbeloppet. Håll koll på maxbeloppet på 50 000 kr per person och år. Är ni två personer i hushållet kan ni alltid utnyttja dubbel avdragsrätt och då få totalt 100 000 kr i rutavdrag per år och familj. Du kan ha koll på maxbeloppet genom att logga in på Skatteverkets webbtjänst och se hur mycket du/ni har kvar i avdrag. Tänk även på att rut- och rotavdraget beräknas ihop och att man sammanlagt får göra avdrag för max 50 000 kr per person och år. Så har man redan utnyttjat fullt rotavdrag på 50 000 kr, så har man inget kvar att använda till rut.

6. Betalt tillräckligt med skatt. Se till så att du betalat tillräckligt mycket skatt under året för att kunna utnyttja avdragen till max.

7. Använd en jämförelsetjänst. Ta del av andra kunders omdömen och recensioner när du letar efter en professionell tjänsteleverantör. Det ökar dina chanser att bli nöjd med företaget du väljer.

8. Se det som en investering. Tid är pengar och allt har en alternativkostnad. Hinner du inte utföra arbetet själv eller inte riktigt har den kunskap som krävs för att göra det, så kan det vara värt att låta någon annan utföra en tjänst åt dig i hemmet. Istället kanske du kan använda din värdefulla tid till något annat viktigt eller något som du tycker om att göra.

 

Dela den här artikeln med dina vänner