Det är viktigt att jämföra olika inkomstförsäkringar om du funderar på att skaffa ett inkomstskydd! Fler och fler förstår hur viktigt det är att välja en bra inkomstförsäkring. Med rätt inkomstförsäkring har du ett ekonomiskt skydd som träder in och betalar ersättning om du skulle bli av med jobbet.

”Vi kan konstatera att det krävs mer än bara A-kassa för att människor ska känna ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. För de allra flesta är en kompletterande inkomstförsäkring en nödvändighet för att klara ekonomin om man blir av med jobbet.”

Nedan ger vi information, tips och andra viktiga saker att tänka på för att jämföra och hitta den bästa inkomstförsäkringen.

Jämför inkomstförsäkring

När du väl bestämt dig för att teckna en inkomstförsäkring, så är det viktigt att jämföra olika alternativ och gå igenom ersättningsvillkoren. Det är även mycket viktigt att du jämför inkomstförsäkring utifrån just dina individuella förutsättningar – såsom lön, yrkesområde och om du är anställd eller egenföretagare.

De flesta tycker att det kan kännas svårt och olustigt att ta reda på exakt vad som gäller om man skulle råka bli ofrivilligt arbetslös. Många undrar även om man inte får ersättning från A-kassan om man förlorar jobbet? Ja, det får man – men det finns dock ett inkomsttak i A-kassan som gör att det endast är anställda med relativt låga inkomster som har möjlighet att faktiskt få ut 80 % av lönen vid arbetslöshet. Detta gör att anställda med lite högre inkomster ofta drabbas av ett rejält inkomstbortfall i samband med arbetslöshet, t.ex. om det sker en plötslig organisationsförändring på arbetsplatsen.

Generellt kan man säga att tjänar du över 20 900 kr per månad före skatt, så behöver du se över ditt skydd för att få kompletterande ersättning om du förlorar ditt jobb.

Hur går man till väga för att jämföra olika inkomstförsäkringar? Det viktigaste är att ta reda på vilken inkomstförsäkring som har den högsta ”prisvärdheten”. Dvs du måste jämföra och bedöma flera olika faktorer, där förhållandet mellan behov, pris, villkor och ersättning tillsammans ger en samlad bild på hur bra en enskild inkomstförsäkring är för dig.

Behovet av en inkomstförsäkring är ytterst individuellt. Oftast styrs behovet av hur mycket du har i lön idag och om du har möjlighet att klara av att vara arbetslös under en längre period eller inte. Många upplever även en stor trygghet av att veta att de kommer att få ersättning med upp till 80 % av sin tidigare lön medan man letar efter ett nytt arbete.

Få klarar ekonomin om man blir av med jobbet

En artikel av Thomas Andrén (SACO), publicerad i Arbetsmarknad & Arbetsliv – ett forskningsprojekt vid Karlstads Universitet, visar att inkomsttaket i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen idag är så lågt att väldigt få av oss erhåller 80 procent av den tidigare lönenivån ifall vi skulle bli arbetslösa.

Detta har lett till alternativa lösningar, både fackliga och privata, där det erbjuds olika typer av kompletterande inkomstförsäkringar med ett högre inkomsttak eller tilläggsförsäkringar som förlänger antal dagar i ersättningsperioden.

Under 2017 genomfördes en undersökning som visade att enbart 3 av 10 arbetstagare får maximal ersättning från sin A-kassa (80 % av tidigare lön). Samtidigt publicerade försäkringsbolaget Folksam en rapport som visade att 39 procent av löntagarna i Sverige har någon form av inkomstförsäkring. ”– Vi kan konstatera att det krävs mer än bara A-kassa för att människor ska känna ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. För de allra flesta är en kompletterande inkomstförsäkring en nödvändighet för att klara ekonomin om man blir av med jobbet” skriver Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam, i en kommentar till rapporten.

En del fackförbund erbjuder inkomstförsäkring

Är du med i facket kan det vara bra att kolla upp om du har en inkomstförsäkring som ingår och hur mycket den i så fall täcker. I och med att de privata inkomstförsäkringarna blivit billigare (då taket i A-kassan höjts), kan det vara bra att jämföra vad du betalar för din försäkring via facket och vad en privat försäkring skulle kosta istället? En privat inkomstförsäkring ger oftast en längre ersättningsperiod och kan i de flesta fall försäkra en högre månadslön (max lön) än vad en facklig försäkring gör.

Krav för att teckna en inkomstförsäkring

Kraven varierar mellan olika försäkringar – men de flesta inkomstförsäkringarna ställer generellt följande krav:
  • Du har en tillsvidareanställning.
  • Din anställning omfattas av Lagen om anställningsskydd (LAS) .
  • Du skall vara bosatt och folkbokförd i Sverige.
  • Du skall vara medlem i en A-kassa.
  • Du får inte vara i riskzonen att bli arbetslös eller att din arbetsgivare redan tagit beslut om verksamhetsförändringar som gäller din anställning.
  • Vissa försäkringar har också ett ålderskrav (vanligtvis gäller att du inte får vara över 55 – 65 år).

Inkomstförsäkring för egenföretagare

Idag arbetar många som entreprenörer och egenföretagare. Men även om möjligheterna är större idag, så finns det också stora risker med att starta och driva eget företag. Som egenföretagare är det extra viktigt att skydda sig om något oförutsett skulle hända. De flesta större försäkringsbolag, exempelvis Accept Försäkringar, erbjuder bra inkomstförsäkringar även för dig som driver eget. Jämför villkoren och läs igenom det finstilta för att kunna bedöma olika alternativ. En inkomstförsäkring för egenföretagare är vanligtvis indelad i en grundförsäkring som ger ersättning under ett visst antal dagar, och en tilläggsförsäkring som du frivilligt kan teckna för att förlänga ersättningsperioden.

Ersättning från inkomstförsäkring för egenföretagare gäller dock enbart vid ofrivillig arbetslöshet och du kan inte få ersättning om du sålt ditt bolag eller fått utdelning vid likvidation av bolaget. Hur stor ersättning du kan få från din inkomstförsäkring som egenföretagare baseras på din tidigare inkomst. Fördelen med att ha en inkomstförsäkring när du driver eget är att din inkomstnivå beräknas med hänsyn till både din tidigare lön och eventuell utdelning från bolaget eller firman.

Jämför och hitta bästa inkomstförsäkringen

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns ingen inkomstförsäkring som passar alla. Vilken försäkring som är bäst för just dig beror bl a på din lön, vad du arbetar med och hur lång ersättningsperiod som du vill att försäkringen skall täcka. Nedan har vi sammanställt några viktiga tips att tänka på för att jämföra och hitta bästa inkomstförsäkringen. Du kan sedan använda vårt digitala verktyg för att sortera på olika villkor och kundbetyg etc.

1. Hur stor är din lön? Vissa inkomstförsäkringar har en “max lön” för den ersättningsnivå de betalar. För att vara säker på att du kommer att få 80 % av din tidigare lön, så bör du välja en inkomstförsäkring som täcker ända upp till din nuvarande lön.

2. Hur lång är kvalifikationstiden? Undersök hur lång tid du måste haft försäkringen för att du skall ha rätt att få ersättning. Tror du att det finns risk för att du kommer att bli arbetslös inom ett år, så bör du söka efter en inkomstförsäkring med kortare kvalifikationstid.

3. Är du egenföretagare? Alla inkomstförsäkringar tillåter inte försäkringstagare som driver eget företag. Om du är egenföretagare är det viktigt att du väljer en inkomstförsäkring som har möjlighet att betala ersättning till dig (se Inkomstförsäkring för egenföretagare ovan).

4. Är du medlem i A-kassa? För att en inkomstförsäkring skall vara giltig så krävs det att du är medlem i en A-kassa.

5. Är du medlem i något fackförbund? Flera fackförbund erbjuder även inkomstförsäkring i medlemskapet. Om du redan är medlem i ett fackförbund som har en inkomstförsäkring, så kan du även välja att skaffa en kompletterande tilläggsförsäkring.

Jämför och se vilken inkomstförsäkring som passar dig med hjälp av vårt verktyg: Hitta bästa inkomstförsäkringen

Dela den här artikeln med dina vänner